1. seje Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 27. 11. 2014 / 19:00

Dnevni red

DNEVNIM REDOM:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov Sveta Četrtne skupnosti Sostro, Mestne občine Ljubljana
  2. Poročilo Volilne komisije četrtne skupnosti o izidu volitev za člane Sveta Četrtne skupnosti Sostro, Mestne občine Ljubljana
  3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
  4. Poročilo komisije za potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti in potrditev mandatov članov sveta četrtne skupnosti
  5. Izvolitev predsednika sveta četrtne skupnosti.

 

Zapisnik