10. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 30. 9. 2015 / 18:00

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Sestanek s predstavniki Civilne iniciative za zaprtje Kamnoloma Sostro
  2. Pregled in potrditev zapisnika 9. redne seje Sveta ČS Sostro
  3. Poročilo predsednika
  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  6. Razno

Zapisnik