11. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 4. 11. 2015 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta ČS Sostro
  2. Poročilo predsednika
  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
  4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  5. Razno

Zapisnik