11. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, 1261 LJ-Dobrunje, 18. 1. 2012 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
4. Razrešitev predsednika Sveta ČS Sostro
5. Razno
 

Zapisnik

  • (doc, 291 KB)