12. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, Lj-Dobrunje, 23. 2. 2012 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje in 3. korespondenčne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2012
4. Finančna poročila za leto 2011
5. Sodelovanje pri projektu »Očistimo svet 2012«
6. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
7. Razno

 

Zapisnik