13. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 12. 1. 2016 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 12. redne seje in 3. izredne seje Sveta ČS Sostro
  2. Predstavitev aktivnosti ČS pri projektu: »Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016«
  3. Poročilo predsednika
  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  6. Razno

Zapisnik