13. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. gruep odredov 43, LJ, 17. 5. 2012 / 18:00

Dnevni red

1. Ureditev krožišča na Litijski cesti v križišču s Cesto II. grupe odredov
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje in 1. izredna seje Sveta ČS Sostro
3. Pobude in predlogi
4. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
5. Razno
 

Zapisnik