14. redna seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, 1260 Ljubljana, 21. 6. 2012 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje
2. Pobude in predlogi
3. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
4. Razno
 

Zapisnik