14. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 5. 3. 2016 / 10:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje Sveta ČS Sostro

2. Finančna poročila ČS Sostro za leto 2015

3. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2016

4. Terenski ogled komunalne problematike po ČS Sostro

Zapisnik