16. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, Mestna občina Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 11. 2. 2021 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 6. korespondenčne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Finančna poročila Sveta ČS Sostro za leto 2020

  5. Seznanitev s poročilom notranje revizije MOL

  6. Razno

Zapisnik