17. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 22. 4. 2021 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 16. redne seje in 7. korespondenčne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2021

  5. Razno

Zapisnik