17. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 13. 6. 2016 / 18:00

Dnevni red

1. Vzdrževanje lokalnih vodovodov v ČS Sostro

2. Spremembe in dopolnitve OPN MOL

3. Pregled in potrditev zapisnika 16. redne seje Sveta ČS Sostro

4. Poročilo predsednika

5. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

- Pobuda za hitrostne ovire na Podmolniški cesti

- Avtobusna linija LPP št. 28 in 29

- Problematika objekta Cesta 13. julija 66

6. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

7. Razno

Zapisnik