17. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 14. 2. 2013 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnikov 16. redne seje in 2. Izredne seje
2. Poročilo predsednika Sveta
3. Pobude in predlogi
4. Finančna poročila za leto 2012
5. Priprava izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2013
6. Razno
 

Zapisnik