18. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MU MOL, Cesta II. grupe odredov 43, Ljubljana, 17. 6. 2021 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 17. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Pregled sprememb in dopolnitev OPN MOL

  5. Razno

Zapisnik