18. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 25. 4. 2013 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnikov 17. redne seje in 3. izredne seje
2. Poročilo predsednika sveta
3. Pobude in predlogi članov sveta
4. Potrditev plana dela in terminskega plana sej Sveta ČS Sostro za leto 2013
5. Izvrševanje finančnega načrta ČS Sostro za leto 2013
6. Prioritetne naloge četrtnih skupnosti 2011-2014- ČS Sostro
7. Pregled gradiva za sejo MS MOL
8. Razno

 

Zapisnik