2. izredna seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 8. 4. 2015 / 17:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled gradiva za 5. sejo MS MOL - 6. točka - Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del

Zapisnik