2. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 14. 1. 2015 / 18:00

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 1. izredne seje ter 1. in 2. korespondenčne seje
  2. Poročilo predsednika
  3. Posvetovanje o načinu dela Sveta ČS Sostro v mandatu 2014-2018 
  4. Imenovanje podpredsednikov pri Svetu ČS Sostro in sprejetje sklepa o snemanju sej Sveta ČS Sostro
  5. Pobude in predlogi članov sveta
  6. Razno

Zapisnik