21. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, z nadaljevanjem na terenu, 27. 11. 2021 / 10:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Terenski ogled komunalne problematike po ČS Sostro

  5. Razno

Zapisnik