21. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, Cesta II. grupe odredov 43, 9. 1. 2017 / 18:00

Dnevni red

  1. Seznanitev z novostmi glede organizacije javnih prireditev
  2. Pregled in potrditev zapisnikov 20. redne seje in 5. izredne seje Sveta ČS Sostro
  3. Poročilo predsednika
  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
  5. Razno

Zapisnik