21. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 26. 9. 2013 / 18:00

Dnevni red

1. Problematika rekonstrukcije-ureditve Papirniške poti
2. Pregled in potrditev zapisnika 20. redne seje
3. Pobude in predlogi članov sveta
4. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje MM 9/2 Pokopališče Sostro
5. Poročilo o aktivnostih na področju komunalne infrastrukture
6. Obravnava pobude za spremembo voznega okoliša avtobusne linije LPP št. 24
7. Razno
 

Zapisnik