22. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 24. 10. 2013 / 18:00

Dnevni red

1. Urbanizacija območja ob Litijski cesti in Cesti II. grupe odredov ( krožišče, POC Dobrunje)
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. redne seje
3. Pobude in predlogi članov sveta
4. Rebalans proračuna MOL za leti 2013 in 2014
5. Razno
 

Zapisnik