23. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MU MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 23. 3. 2022 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Finančna poročila Sveta ČS Sostro za leto 2021

  5. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2022

  6. Priprava Registra tveganja ČS Sostro za leto 2022

  7. Razno

Zapisnik