23. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, 11. 4. 2017 / 18:00

Dnevni red

  1. Predstavitev investicij v lokalne vodovode v ČS Sostro – g. Mirko Kocuvan
  2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje Sveta ČS Sostro 
  3. Poročilo predsednika
  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta
  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  6. Razno

Zapisnik