23. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ - Dobrunje, 23. 11. 2013 / 10:00

Dnevni red

1. Terenski ogled komunalne problematike po ČS Sostro
2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje
3. Razno

 

Zapisnik