24. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

na terenu po ČS Sostro, 2. 6. 2017 / 10:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje Sveta ČS Sostro

  2. Ogled terena in komunalne problematike na območju ČS Sostro

  3. Razno

Zapisnik