25. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro MOL

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 30. 6. 2022 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Razno