25. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Službe za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 12. 9. 2017 / 18:00

Dnevni red

  1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje Sveta ČS Sostro

  2. Poročilo predsednika

  3. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  4. Pregled nerešenih zadev v ČS Sostro

  5. Obravnava gradiva za sejo MS MOL

  6. Razno

Zapisnik