25. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

POŠ Janče, Gabrje pri Jančeh 16, 1129 LJ-Zalog, 30. 1. 2014 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje in 6. korespondenčne seje
2. Poročilo predsednika
3. Pobude in predlogi
4. Pregled gradiva sprememb načinov urejanja na območju Zasavskega hribovja (v sodelovanju z OUP, MU, MOL)
5. Priprava sklepov za izdelavo Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2014
6. Ogled prostorov Vaške učne točke na Jančah
7. Razno
 

Zapisnik