26. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43 LJ-Dobrunje, 20. 2. 2014 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 25. redne seje
2. Poročilo predsednika
3. Pobude in predlogi
4. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro za leto 2014
5. Finančna poročila za leto 2013
6. Razno
 

Zapisnik