27. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43., 27. 3. 2014 / 18:00

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 26. redne seje
  2. Poročilo predsednika
  3. Pobude in predlogi
  4. Sprememba in dopolnitev Registra tveganj ČS Sostro za leto 2014
  5. Pregled gradiva za sejo MS MOL
  6. Razno

Zapisnik