28. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, 24. 4. 2014 / 17:00

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Izgradnja vodovoda Selo pri Pancah
  2. Pregled in potrditev zapisnika 27. redne seje
  3. Terenski ogled komunalne problematike po ČS Sostro
  4. Razno

Zapisnik