30. seja sveta četrtne skupnosti Sostro

Službe za lokalno samoupravo, Mestne občine Ljubljana, Cesta II. grupe odredov 43, 18. 6. 2014 / 18:00

Dnevni red

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Predstavitev mediacijskega centra Ljubljana
  2. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje
  3. Pobude in predlogi
  4. Imenovanje Volilne komisije ČS Sostro
  5. Pregled gradiva za 36. sejo MS MOL
  6. Razno