35. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 5. 9. 2018 / 18:00

Dnevni red

  1. Organizacija čistilne akcije »Očistimo Slovenijo«

  2. Pregled in potrditev zapisnika 34. redne seje Sveta ČS Sostro

  3. Poročilo predsednika

  4. Pobude in predlogi krajanov in članov sveta

  5. Razno

Zapisnik