4. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 25. 2. 2015 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red: 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje
  2. Pobude in predlogi članov sveta
  3. Finančna poročila ČS Sostro za leto 2014
  4. Razno

Zapisnik