5. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 1. 4. 2015 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Prometna ureditev v ČS Sostro (Cesta II. gr. odredov, Sostrska in Litijska cesta)
  2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje
  3. Poročilo predsednika
  4. Pobude in predlogi članov sveta
  5. Priprava Izvedbenega načrta ČS Sostro
  6. Seznanitev z Registrom tveganja ČS Sostro 
  7. Čistilna akcija v ČS Sostro (sobota, 11.04.2015)
  8. Razno

Zapisnik