6. izredna seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 7. 4. 2018 / 09:00

Dnevni red

  1. Ogled terena in komunalne problematike na območju ČS Sostro

  2. Izvedba čistilne akcije na območju ČS Sostro

  3. Razno