6. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 6. 5. 2015 / 18:00

Dnevni red

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 5. redne seje in 2. izredne seje Sveta ČS Sostro
  2. Poročilo predsednika
  3. Pobude in predlogi članov sveta
  4. Obravnava gradiva za sejo MS MOL
  5. Obravnava predloga sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskem načrtu MOL – izvedbeni del
  6. Razno