7. izredna seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Služba za lokalno samoupravo, MOL, Cesta II. grupe odredov 43, 15. 9. 2018 / 18:00

Dnevni red

  1. Izvedba čistilne akcije na območju ČS Sostro

  2. Ogled terena in komunalne problematike na območju ČS Sostro

  3. Razno

Zapisnik