7. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 27. 5. 2015 / 17:00

Dnevni red

1. Ogled terena in komunalne problematike na območju ČS Sostro
2. Razno

Zapisnik