7. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ-Dobrunje, 22. 6. 2011 / 17:00

Dnevni red

1. Pogovor s podžupanom MOL, g. Janezom Koželjem
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta ČS Sostro
3. Obravnava pisma Župana MOL, g. Zorana Jankovića
4. Pregled gradiva za izgradnjo pločnika ob Cesti 13. julija
5. Pobude in predlogi
6. Razno

 

Zapisnik