8. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, LJ - Dobrunje, 14. 9. 2011 / 18:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. redne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Poročilo o izvajanju malih del in sanaciji plazov
4. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
5. Organizacija seminarja o socialni pomoči med krajani
6. Razno
 

Zapisnik