Svet četrtne skupnosti

Predsednik: Marjanca Marn (Lista Zorana Jankovića)
Podpredsednika: Branka Kastelic (Gibanje Svoboda), Marjan Bitenc (SDS)

Člani: Maruša Babnik (SDS), Tomaž Svete (SDS), Jan Bitenc (Nova Slovenija – Krščanski demokrati), Franc Košir (Gibanje Svoboda), Tanja Šmit (Gibanje Svoboda), Igor Koprivnikar (Slovenska ljudska stranka), Jasminka Vrakelja (Slovenska ljudska stranka), Anton Vidmar (Lista Zorana Jankovića), Jelka Boštjančič (Lista Zorana Jankovića), Stanko Miklavec (Lista Zorana Jankovića).

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja: Marjanca Marn, predsednica Sveta ČS Sostro, (01) 542 86 21, mol.sostro@ljubljana.si.
Odgovorna oseba za stike z mediji: Marjanca Marn, predsednica Sveta ČS Sostro, (01) 542 86 21, mol.sostro@ljubljana.si.