četrtek, 5. 11. 2015

Kako živeti s poplavami - ozaveščevalni dogodek

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor in Inštitut za vode Republike Slovenije vabita na ozaveščevalni dogodek

Dogodek bo potekal v četrtek, 5. novembra 2015, ob 18. uri v veliki sejni sobi Upravne stavbe MOL, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

Na dogodku sodelujeta tudi Agencija Republike Slovenije za okolje in Uprava za zaščito in reševanje Republike Slovenije