sreda, 9. 9. 2015

Kmetijsko gozdarski zavod ljubljana vabi na predavanje - prikaz setve avtohtonih sort motovilca in solate ter uporabo zastirk v vrtnarstvu

Predavanje bo potekalo v torek, 15. septembra 2015 ob 16.30 uri v Drevesnici Studenec, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje.

Delavnico bo vodila ga. Ana Ogorelec.

G. Matjaž Maležič bo podal napotke za obiranje sadja in prikazal postopke poletne okulacije dreves.