petek, 24. 7. 2015

Obvestilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za zazidalni otok vs 103 - Murgle iv. faza

Obveščamo vas, da bo od 4.8.2015 do 11.9.2015 potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za zazidalni otok VS 103 - Murgle IV. faza. Javna obravnava gradiva bo v sredo, 2.9.2015, ob 17. uri v prostorih ČS Trnovo, Devinska 1B, Ljubljana. Podrobnosti so v prilogi

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Oddelka za urejanje prostora MOL, Poljanska 28, Ljubljana (v poslovnem času. ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 16. ure in ob petkih od 8. do 14. ure) in na sedežu ČS Trnovo, Devinska 1B Ljubljana (v času uradnih ur: ob ponedeljkih od 8. do 12 in od 13. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. in od 13. do 18. ure ter ob petkih od 8. do 12. ure).

Javna obravnava gradiva bo v sredo, 2.9.2015, ob 17. uri v prostorih Četrtne skupnosti Trnovo, Devinska 1B, Ljubljana.

V prilogi vam prilagamo Obvestilo in Javno naznanilo.