sreda, 22. 11. 2017

Obvestilo Sklada kmetijskih zemljišč

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS obvešča, da bodo izvedli verifikacijo območij osuševalnih sistemov, za katere bodo izvajali upravljanje.

Na izpostavi sklada bo od 22. novembra do 1. decembra 2017 potekala razgrnitev kart območij (priponke HMS Rakova jelša, Jesenkovo, Gmajnice), na katere lahko lastniki kmetijskih zemljišč podajo pripombe.