ponedeljek, 18. 1. 2016

Oddaja vrtičkov na Rakovi Jelši

Mestna občina Ljubljana objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo 442 vrtičkov v zakup na območju Rakove jelše. Rok za oddajo ponudb je 15. februar 2016

Upravičenci za pridobitev vrtička v zakup so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in v lasti nimajo primernega zemljišča za pridelavo vrtnin na območju MOL oziroma takega zemljišča nima v lasti tudi kdo izmed članov njihovega gospodinjstva.

Javno zbiranje ponudb za oddajo 442 vrtičkov v zakup na območju Rakove jelše (parc. št. 1080/64, 1080/63, 1080/46, 1080/47, 1080/48, 1080/49 vse k. o. Trnovsko predmestje) je objavljeno tukaj.

Za vse dodatne informacije pokličite na tel.št. 01/306-43-27 ali po elektronski pošti na meliha.dizdarevic@ljubljana.si oz. osebno na naslovu MOL, Zarnikova 3, Ljubljana , 4.nad. /soba 411, v času uradnih ur (ponedeljek od 8-15 ure, sreda od 8-16 ure in petek od 8-12 ure).