ponedeljek, 23. 4. 2018

Pomladni dan v Trnovem

V sredo, 11. aprila 2018, je v dvorani Doma starejših občanov Kolezija v Trnovem potekal Pomladni dan v Trnovem.

Leto 2018 obeležujejo različne pomembnejše dejavnosti. Evropska unija ga je razglasila za leto evropske kulturne dediščine, varuhinja človekovih pravic za leto starejših, v društvu upokojencev Trnovo (DUT) pa za leto “starejši za starejše” in “medgeneracijsko bomo povezovali prebivalce Trnovega«. Društvo želi biti s svojim delovanjem zgled mlajšim rodovom in jih pritegniti k sodelovanju na različnih področjih, tudi na kulturnem.

Program za Pomladni dan v Trnovem je organiziralo in pripravilo DUT v sodelovanju s četrtno skupnostjo Trnovo, domom starejših občanov Kolezija in vrtcem Trnovo. Nastopajoči so bili v starosti od petih do skoraj devetdesetih let.

Slikar Henrik Krnec je izrocil varuhinji clovekovih pravic zahvalno plaketo za pokroviteljstvo na prireditvi foto Vesna Videnovic

Pokroviteljica dogodka je bila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je imela topel pozdravni govor, po dogodku pa se je v pogovoru posvetila eni od stanovalk v domu. Med drugim jo je zanimalo, kako doživljajo stanovalci starost v domu. Pozdravne govore so imeli še predsednik DUT Mirko Jarc, vodja enote Kolezija Vili Dolenc in direktorica mag. Melita Zorec.

Dogodek je poetično vodila Zdenka Vehovar, ki je med drugim povedala, da je pomlad najlepši čas v letu, saj sonce prinaša veselje in ljubezen, je vir življenja in vsega lepega, kar želijo s programom prinesti med stanovalce doma. Nastopajoči so se potrudili, da so poslušalci doživeli moč pomladnega cvetja v besedi, petju in sliki, k čemur so pripomogla tudi številna tihožitja, ki so jih naslikali domski stanovalci. Slike so bile razobešene po stenah v dvorani in na hodniku.

V naravi so znanilke pomladi cvetlice, med njimi so posebej lepe različne vrste narcis. Slikarji so jih upodobili na številnih slikah, na katerih so imele različna simbolna sporočila, kar je ob projekciji slikovnega gradiva predstavila umetnostna zgodovinarka mag. Olga Paulič. Program so nadaljevali s pesmijo in plesom otroci iz skupine Želvice iz vrtca Trnovo z vzgojiteljico Romano Jankovec, domska pesnica Fani Deisinger je recitirala dve lastni pomladni pesmi, pevski zbor pa je pod vodstvom Dragice Slak zapel štiri pesmi. Peto pesem, Letni časi, so zapeli skupaj pevci in gledalci. Poslušalci oziroma gledalci so z navdušenjem spremljali program. Bilo je slovesno in prijazno, kar se je nadaljevalo z druženjem in petjem po prireditvi. V zraku je bilo čutiti silno pomladno energijo in veliko zadovoljstvo.

Še bodo pripravljali kulturne dogodke, so rekli v društvu upokojencev Trnovo in prav je tako. Kultura je tista moč, ki ljudi brez prisile povezuje.

Zapisala: mag. Olga Paulič