sobota, 19. 10. 2019

Spominska prireditev za stodesetletnico rojstva vsestranske umetnice in krajanke Trnovega - Mare Kralj

V dvorani četrtne skupnosti Trnovo MOL so v ponedeljek, 30. 9. 2019, ob 16.00 priredili spominsko prireditev za stodesetletnico rojstva vsestranske umetnice in krajanke Trnovega -  Mare Kralj. Dogodek je bil uvrščen med prireditve praznika ČST ter 29. Dnevov evropske kulturne dediščine in 7. tedna kulturne dediščine, ki so v tem letu namenjeni DEDIŠČINI, UMETNOSTI in RAZVEDRILU, kar je vsekakor povezano z ustvarjalnim opusom Mare Kralj. Dogodek je bil organiziran medgeneracijsko.

S predstavitvijo umetniškega opusa Mare Kralj so se poklonili spominu na krajanko, ki se je rodila pred 110 leti na Dunaju - 9.9.1909 ob 9.00 in po prvi svetovni vojni živela okrog 80 let v Trnovem. Prireditve se je udeležilo okrog 150 ljudi, 32 jih je nastopalo. Vsi gledalci so prejeli informacijsko gradivo o umetniški družini Jeraj – Kralj – Vremšak.

Sodelovali in nastopali  so:

-  Študenti študijskega krožke Spoznajmo svoje mesto in domovino na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani (UTŽO): mag. Olga Paulič, Meta Havliček, dr. Vesna Koželj Oblak,  Breda Levec, Anamarija Rančič, Mojca Slana, Alenka Vukadin Škulj, Petra Platner. Predstavili so življenje in umetniški opus Mare Kralj in njene rodbine.

-  Krajani in pevski zbor društva upokojencev Trnovo z dirigentko Dragico Slak. Zapeli so pesem Vide Jeraj Doma in narodno Trnovska fara.

-  Dva učenca iz Osnovne šole Trnovo: Pehlić Maks in Sara Groznik z mentorico Piko Polonco Fugina. Recitirala sta dve pesmi Vide Jeraj.

-  Dva učenca iz Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik: Veronika in Oskar Čemažar z mentorico Tino Balazs. Zaigrala sta dve pesmi Karla Jeraja.

-  Na začetku prireditve sta bila dva govorca:  pokroviteljica dogodka svetovalka predsednika države RS Vlasta Nussdorfer in gostitelj predsednik ČST MOL Žiga Oven.

-  Gosta na prireditvi sta bila vnukinja mag. Vanda Vremšak Richter in lutkar Matjaž Loboda, ki je prinesel s seboj lutki Obuti maček in Zvezdico Zaspanko.  Oba sta predstavila svoje spomine na Maro Kralj – babico in lutkovno sodelavko.

-   Zahvalni govor ob zaključku je imel predsednik društva upokojencev Trnovo Mirko Jarc.

Po zaključku je sledilo druženje s pogostitvijo.

Študenti UTŽO so pod mentorstvom mag. Olge Paulič celo študijsko leto 2018 / 19 raziskovalno proučevali življenje in umetniški opus Mare Kralj. Potrebno je bilo veliko raziskovalnega duha in volje, saj njena dela niso niti pregledno urejena, niti predstavljena v obliki monografije. Najdragocenejše v projektu je bilo spoznanje, kako ustvarjalna in vsestranska umetnica je bila, kako obsežen in raznolik je njen opus v zakladnici slovenske kulturne dediščine ter kako zavedna sta bila oba – Mara in Tone Kralj. Ugotovili so, da je bila dolga leta v senci svojega moža, a ji je s trdno voljo uspelo razviti lasten slog, zlasti na področju ilustracije, lutkarstva in slikanja portretov, posebej otroških. Presenetilo jih pa je, kako skromno je v slovenski javnosti vedenje, kaj je ustvarila. Raziskovalci so povedali, da so se pri proučevanju vrnili v svojo mladost, ki jo je obogatila številnim generacijam v skromnem in sivem času po drugi svetovni vojni, z ilustracijami knjig (Mojca Pokrajculja, Katarina, Pionirski list …) in lutkami (Zvezdica Zaspanka, Ostržek, Butalci).

Nastopajoči iz UTŽO so predstavili umetnico in njeno številno družino z besedo, sliko, glasbo, poezijo in petjem. Da bi ostal ohranjen spomin nanjo v celoviti obliki, so v septembru 2019 izdali zbornik z naslovom »Ob stodesetletnici rojstva Mare Kralj, slikarke, kiparke, ilustratorke, filmske maskerke, oblikovalke keramike in lutk«, ki ob bogatem slikovnem gradivu predstavlja njeno ustvarjanje. Poleg Kraljeve je predstavljena celotna družina Jeraj - Kralj – Vremšak, ki nam je zapustila obsežno kulturno dediščino na področju glasbene, literarne, likovne in lutkovne umetnosti. Natisk zbornika je sofinancirala ČST MOL, za kar so se javno zahvalili.

Vsi nastopajoči so bili ob zaključku deležni gromkega aplavza. Utrujeni, a nadvse zadovoljni, so se družili z gledalci do večernih ur. Kultura je tista moč, ki ljudi brez prisile povezuje.

 

Ljubljana, 10. 10. 2019                                                          

Zapisala: mag. Olga Paulič