nedelja, 20. 3. 2011

»Stop divjim odlagališčem na Barju 2011 «

Tradicionalna 5. povezana akcija prostovoljcev

Vabilo vsem tistim, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja z naravo Ljkubljanskega barja. Velika tradicionalna, že 5. leto povezana akcija prostovoljcev, z nazivom STOP divjim odlagališčem na Barju, bo letos potekala v soboto, 26. marca 2011.
Razveseljivo je, da je udeležba prostovoljcev vsako leto večja. Izboljšala se je tudi kultura varovanja okolja, kljub temu pa je takšna akcija na Barju še vedno potrebna.

Res je, da spomladanske čistilne akcije v vseh barjanskih občinah niso nič novega. Prepričani pa smo, da je s povezavo prostovoljcev za okolje narejenega več. Tako kot drugod po Barju, se akciji tradicionalno pridruži tudi veliko število nevladnih organizacij in posameznikov iz območja mestne občine Ljubljana.

Brez udeležbe številnih prostovoljcev iz gasilskih društev, lovskih in ribiških družin, članic in članov turističnih in športnih društev, šolarjev, skavtov, tabornikov in drugih okoljsko ozaveščenih posameznikov si uspešne izvedbe takšne akcije ni mogoče zamišljati. Akcije si zato ne more in ne sme lastiti nihče. Nenazadnje tudi zato, ker bomo s čisto naravo brez divjih odlagališč pridobili vsi. Kvaliteta življenja se ne meri samo z denarjem, ampak bo prej kot slej merilo postalo tudi stanje narave in okolja.

Res je tudi, da je po zakonu o varovanju okolja za odstranitev divjega odlagališča v naravi odgovoren lastnik zemljišča, kjer se nahajajo ti odpadki, pa je večina teh kupov smeti ob javnih poteh in kolovozih, ki so v lasti lokalnih skupnosti in ravno odstranjevanju teh je namenjena ta akcija.

Organizatorji tradicionalne povezane čistilne akcije na Barju bomo poskušali prostovoljce še dodatno motivirati, zato jim bomo poskušali zagotoviti večjo varnost in vidljivost s pomočjo odsevnih brezrokavnikov in posebnih rokavic. Z njimi bo zagotovljena prepoznavnost njihove udeležbe na akciji, lahko pa jih bodo uporabljali tudi kot udeleženci v prometu čez celo leto.

Vabimo torej vse posameznike iz številnih prostovoljnih društev v mestni občini Ljubljana in vse okoljsko ozaveščene posameznike, da se pridružijo skupinam, ki bodo čistile naravo na njihovem koncu.
Vse podrobnosti o zbirnih mestih skupin, ki bodo sodelovale pri čiščenju narave bodo objavljene na spletnem portalu www.barje.net. Prostovoljci se lahko odločijo za čiščenje svoje okolice ali se pridružijo skupinam na drugih lokacijah. Na spletnem portalu www.barje.net želimo poudariti prispevek vsake organizirane skupine prostovoljcev, zato bomo veseli informacij o vsaki skupini in območju, ki so ga očistili. Te informacije z navedbo skupine, številom prostovoljcev in koordinatorjem bomo tudi javno objavili.
Organizirano bo tudi žrebanje udeležencev akcije za lepe nagrade (poleti z balonom nad Barjem, knjižne nagrade, organizirani izleti po Barju, vožnja po Ljubljanici itd..)

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefon 040/464 326
Okoljevarstveno društvo Barjanski zmaj